Image

NANO SHIELD : Fungicide

  • Packing: 1 Litre, 5 Litre, 10 Litre
  • સંરચના: H202+ સ્ટેબીલાઈઝ્ડ વીથ નેનો સીલ્વર(AgNo2) પાર્ટીકલ્સ
  • પ્રમાણ: ૨ મી.લી. પ્રતિ ૧ લીટર પાણી
  • ક્યારે છંટકાવ કરવો: છોડની દરેક અવસ્થામાં ઉપયોગ કરી શકાય છે.
  • ફાયદા: નેનોશીલ્ડ પ્રોડક્ટ પાકમાં આવતા દરેક પ્રકારના ફંગસ રોકવામાં ઉપયોગી છે, અને એવા ઘણા પ્રકારનાં પાકને થતાં રોગાને અટકાવે છે. ટીક્કા, રસ્ટ અને બ્લાઇટ સ્પોર્ટ્, ડાઉની મેલીડયું, પાવડરી મેલીડયું અને વગેરે.. નેનોશીલ્ડ ૧૦૦%આર્ગેનિક પ્રોડક્ટ.
  • Shital Hirpara

    03 Apr 2021

    Hey second entry

Add Your Review